The Blended Group gaat uit van een totaalaanpak. Essentie van deze aanpak is het verbeteren van de samenwerking tussen werkgever en de onderwijsinstelling. Door gezamenlijke doelen vast te stellen, kan het onderwijs zo worden ingericht, dat dit volledig aansluit op de specifieke behoefte van de werkgever.

Met een op de vraag toegesneden beroepsopleiding sluiten de verkregen competenties beter aan op de gewenste kennis en vaardigheden. Veelal kunnen de uitstromende studenten dan na de opleiding direct bij de werkgever aan de slag. Ook kan een onderwijsinstelling voor een werkgever een bedrijfsacademie opzetten. Met opleidingen die nauw aansluiten op de behoefte vanuit een bedrijf om diens medewerkers continu te scholen.

Aanpak

We starten met de analyse en ontwerpfase. We voeren vier analyses uit: een omgevingsanalyse, content-analyse,  didactische en technische analyse  Deze vier analyses leiden tot het ontwerp van de beroepsopleiding van een onderwijsinstelling. Of tot het ontwerp van een bedrijfsacademie voor een werkgever of koepel van werkgevers.

Daarna volgt de realisatiefase. Hier komen verschillende onderdelen aan bod zoals: vaststellen onderwijs-curriculum, ontwikkelen en aanpassen bestaand lesmateriaal, op onderdelen interactief maken van dit materiaal (gebruik maken van nieuwe technieken), passende technische omgeving realiseren, beheer opzetten en nog vele andere onderdelen.

Een H5P voorbeeld op het gebied van vakopleiding:

Een belangrijk onderdeel hierbij is de acceptatie en borging. Door directe deelname van docenten en ander ondersteunend onderwijspersoneel zorgt The Blended Group voor de kennisoverdracht én de acceptatie van de vernieuwing. Het personeel werkt tenslotte zelf aan de vernieuwing mee. Met het gericht inplannen van evaluatiemoment(en), wordt de laatste en afrondende stap gezet.

Een H5P voorbeeld op het gebied van kunst en cultuur:

Om dit alles te realiseren werkt The Blended Group met een multidisciplinair team van specialisten met kennis op het gebied van didactische methoden, elektronische leeromgeving, inrichten bedrijfsvoering, leiderschap en verschillende verandermethoden & technieken.