Door technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT komen steeds meer en ook andere didactische methoden en technieken beschikbaar. Tot nu toe is het onderwijs vooral klassikaal georiënteerd. Digibord en tablets hebben hun intrede in de klas gedaan, maar in hun toepassingsmogelijkheden, nog onvoldoende geïntegreerd in didactische lesmethoden

Flipped learning vindt plaats buiten het klaslokaal, en maakt in sterke mate gebruik van korte videos, podcasts en groepsopdrachten.

Er vindt nu al een duidelijke verschuiving plaats van aanbod- naar vraag-gestuurd onderwijs. Dit betekent dat de individuele student een op maat gemaakt onderwijscurriculum krijgt aangeboden. Op basis van de aanwezige competenties bij de student en het gewenste uitstroomprofiel, wordt met o.a. kunstmatige intelligentie bekeken welke competenties nog missen en moeten worden ontwikkeld. Het lesaanbod hoeft hierbij niet beperkt te blijven tot het klaslokaal. Met de digitale mogelijkheden ligt een wereldwijd interactief klaslokaal binnen handbereik. Wij noemen deze hoogst haalbare combinatie van didactische en technologische ontwikkeling voor het gemak ‘Learning 5.0’. Hierbij is de scholing volledig vraaggestuurd, individueel bepaald en continu adaptief.

In onze optiek zitten we met de huidige didactische methodes op ‘Learning 2.0’ en wordt er geëxperimenteerd met Learning 3.0. Hierbij maken lerenden zelf ook content, bijvoorbeeld stagiaires maken als onderdeel van hun stage in het bedrijfsleven ook actuele leermaterialen die binnen het onderwijs gebruikt kan worden. Bedrijfsleven en onderwijs hebben nog een lange uitdagende weg te gaan om tot ‘Learning 5.0’ te komen. Dit vraagt om het anders organiseren van het onderwijs. We moeten van het klassikale denken af. Onderwijs in de klas of waar dan ook, wordt onderdeel van een zelflerend netwerk, waarbij de schoolinstelling spil in het web blijft, inspelend op de specifieke behoefte van de leerling en het bedrijfsleven. Organisatorische, didactische en technologische ontwikkelingen gaan gelijk op.

Voorbeeld van door lerenden gemaakt leermaterialen op basis van video 

Wilt u weten hoe ook uw onderwijsinstelling tot ‘Learning 5.0′ kan komen, neem dan contact met ons op.