Een sterk concurrerende markt vereist snelle aanpassingen. Een tekort aan goed opgeleid en op het werk toegesneden personeel ligt dan op de loer. Het huidige middelbare en hoger beroepsonderwijs is volgens werkgevers te weinig flexibel en adaptief, loopt achter de feiten aan. De Regionale Opleidingscentra (MBO) en het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) missen daardoor aansluiting op de arbeidsmarkt. Door onvoldoende gekwalificeerde leerlingen dreigt de marktpositie van de Nederlandse bedrijven te verslechteren.

Innovatie en onderwijs

Nederland loopt weliswaar in Europa, samen met Duitsland, Finland, Denemarken en Zweden, aan kop als het gaat om innovatie. Maar dit heeft vooral te maken met de investeringen in Research & Development (R&D). Om die positie te behouden moet de slag van R&D naar concrete producten en diensten nog meer gemaakt worden en daar heeft het bedrijfsleven het onderwijs hard voor nodig.

Wil Nederland de koppositie op het gebied van innovatie houden en versterken, dan neemt de behoefte aan goed gekwalificeerd en passend personeel alleen nog maar toe. Vooral aan personeel dat de vertaalslag van innovatie naar praktisch producten en diensten kan maken. Innovatie en groei vragen om goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en om samenwerkingsverbanden die leiden tot concrete stappen in het vernieuwingsproces van het onderwijs.

The Blended Group helpt u, als onderwijsinstelling of als werkgever, graag met het opzetten, inrichten en onderhouden van deze samenwerking. En met het realiseren van concrete oplossingen en innovaties op het gebied van onderwijs.

Steve Jobs visie over ondernemend onderwijs

Bill Gates visie op het onderwijs van de toekomst