Samenwerkend Onderwijs: Kenniscreatie en Innovatie

Het Svart Hotel in de Noorse Fjorden is anders. Het duurzame architectenbureau Snøhetta heeft een nieuw concept gelanceerd: Een wonderlijk rond hotel in een meer in de Noorse fjorden. Met uitzicht op een gletsjer en, het is duurzaam. Sterker nog; het is ‘s werelds eerste ‘energiepositieve’ hotel. Oftewel een hotel dat energie opwekt in plaats van verbruikt.

The Blended Group omarmt deze visie. Het kantelen van een visie op kennisborging en deling in het onderwijs die leidt tot een win-win situatie. Wij zijn een groep ervaren consultants, gespecialiseerd in het maken van de juiste mix van onderwijs, kennis en de modernste ICT technologie. Al vele malen hebben wij onderwijs en opleidingsorganisaties in binnen en buitenland geholpen met oplossingen die geleid hebben tot innovatie en blijvende resultaten. Het aanreiken van een gerealiseerde toekomstvisie.

De juiste blend mixen

Wij helpen U met het stroomlijnen van kennisprocessen in om sneller innovatie te kunnen realiseren binnen het onderwijs. Hiermee worden gemakkelijker nieuwe kennisproducten en oplossingen gerealiseerd door de kennisdragers zelf. Deze kunnen worden gedeeld binnen het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven en overheids en gezondheidszorginstellingen.

En ook vice versa. Kwalitatief hoogwaardige kennis vanuit onderwijs naar bedrijven en overheden, zowel in de vorm van goed opgeleide mensen als in de vorm van digitale middelen. En omgekeerd ook up-to-date en hoogwaardige kennis vanuit bedrijfsleven en overheden die binnen het onderwijs gebruikt kan worden om sneller en beter op te leiden. Een echte win-win situatie dus die zichzelf versterkt en innovatie creëert.

Win-win situatie creëren

Het doel hiervan is om snel zeer effectief, relevant en boeiend, gepersonaliseerd onderwijs te faciliteren. Maar ook om sneller innovatie te creëren bij bedrijven en overheden, én ook in het onderwijs en onderzoek. Alle betrokkenen hebben daar meteen wat aan en ook naar de toekomst toe. En er ontstaat een bibliotheek van kennis die goed onderhouden, gebruikt en hergebruikt wordt.

Het onderwijs en opleidingen kunnen met deze nieuwe manier van kennismanagement meer markgericht en gepersonaliseerd gaan opleiden aangepast aan de concrete vraag. Daar is veel behoefte aan, zeker in deze tijd! Hiermee kan het onderwijs ook de continu veranderende arbeidsmarkt goed ondersteunen. Door meer dynamisch en vraaggestuurd te gaan werken met een gepersonaliseerd curriculum en gebruik maken van gemakkelijk inzetbare, bruikbare en bewezen ICT-middelen en leerinhouden.

Veranderen, gewoon doen!

Haalbare veranderingen

Het onderwijs of een specifiek curriculum kan zo worden ingericht, dat het goed past bij de bestaande behoeften. Onderwijs dat studenten aflevert die goede aansluiting vinden op de vraag uit de arbeidsmarkt. Dit zijn haalbare veranderingen. O.a. door:

 • Het inrichten van gepersonaliseerd onderwijs.
 • Herinrichten van administratieve processen; ondersteunend aan de docent.
 • Meer effectieve sturing op het onderwijsproces dat aansluit op vraag vanuit de markt.
 • Van aanbodgericht naar marktgericht onderwijs.
 • Kenniscreatie en kennisbeheer processen optimaal in te richten.
 • De didactische methode dynamisch in te richten met behulp van moderne ICT methodieken.
 • Herbruikbaar maken van kennis door middel van digitale content.
 • Van modulariseren en van kennis delen een prioriteit maken.
 • Gebruik maken van nieuwe (emergente) technologieën zoals VR/AR en AI voor versnellen en verbeteren van kennisprocessen.
Innovaties op basis van nieuwe technologieën

 Voorbeeld: Innovatieve training in de Textielbranche

Probleem: Het verloop binnen de textielbranche is groot. Sales medewerkers hebben veel productkennis maar vooral ook veel kennis over klanten, wat ze willen en waar ze voor komen. Het geven van het juiste advies. Dit vergt veel kennis en ervaring, en als deze verdwijnt is dat jammer. Tegelijkertijd komen er nieuwe meer onervaren medewerkers de winkel binnen en deze moeten eigenlijk in korte tijd productief kunnen zijn.

Inzicht: Door kennis en ervaring deelbaar te maken, bijvoorbeeld door het makkelijk en snel op te nemen op video op te nemen wordt een win-win situatie gecreëerd. Zowel voor bestaande medewerkers (nieuwe vaardigheden ontwikkelen) als nieuwe medewerkers (snel de benodigde kennis verwerven). Alstom een groot bedrijf in industriële dienstverlening doet dit met Immersive learning. Lees hier het interview hierover. The Blended Group werkt samen met het bedrijf Uptale om immersief leren te creëren. Onlangs is dit voor een tweetal chemische bedrijven in Nederland uitgevoerd als inductie-trainingen voor onboarding. Een voorbeeld is beschikbaar.

Oplossing: Met video training kan de kennis van de ervaring medewerker worden opgeslagen, gebruikt en hergebruikt. Video is een goedkope en snelle manier om kennis te borgen en te hergebruiken. Dit kan ook met 360 video om het nog realistischer te maken en er kan interactiviteit worden toegevoegd. Bijvoorbeeld vragen maar ook interactie momenten om de echte ervaring dichtbij te brengen en er voor te zorgen dat de kennisoverdracht optimaal is. Wij werken samen met H5P om deze interactieve video mogelijkheden te creëren, o.a. voor de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit. Medewerkers maken zelf met H5P gemakkelijk presentaties, interactieve video’s en scenarios die worden gedeeld binnen de Brightspace LMS omgeving.

Voorbeeld: Vakbekwaamheid horeca

Probleem: De HORECA vakopleiding is vaak niet praktijkgericht genoeg. Of, als men de praktijkstage ingaat is de vertaalslag van theorie naar praktijk te groot. Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de praktijk en later de werkkring. Het gaat hierbij zowel om de “hard skills” zoals omgaan met hygiëne en productkennis als ook de “soft skills” zoals het omgaan met klanten. Vooral in snel veranderende omstandigheden zoals nu met de pandemie. Daarnaast krijgen de medewerkers op de werkvloer steeds meer verantwoordelijkheid.

Inzicht: De praktijk tastbaar maken en snel kunnen inspelen op de vraag en behoefte van het bedrijfsleven is heel belangrijk. De doelgroep beschikt over moderne hulpmiddelen zoals mobiele telefoons en tablets die ze altijd bij zich hebben. Kan hier gebruik van worden gemaakt in plaats van traditionele kennisoverdracht? Kunnen studenten worden ingeschakeld bij het vastleggen van deze kennis?

Oplossing: Het maken van microlearning modules met behulp van video of animaites met gebruikmaking van bestaand materiaal dat zich al op Internet bevindt is een oplossing waardoor heel snel op veranderende omstandigheden kan worden ingespeeld. Medewerkers kunnen via mobiele devices heel snel worden bereikt en up-to-date gehouden plaats en tijd onafhankelijk, altijd en overal (en natuurlijk kunnen ze het ook afzetten). HIerdoor ontstaat een dynamisch gepersonaliseerd leermedium dat ook zeer acceptabel en zelf onderhoudend is voor medewerkers. Het is hun eigen verantwoordelijkheid hier gebruik van te maken, maar het gebruik kan wel worden gemeten en ingezien

Voorbeeld: Industriële productkennis

Probleem: Nieuwe ndustriële producten worden in een steeds hoger tempo op de markt gebracht of geupdate en aangepast. Voor klanten maar ook ondersteuned personeel en verkopend personeel wordt het steeds ingewikkelder en tijdrovender om hun kennis up-to-date te houden.

Inzicht: De werkomgeving van de toekomst heeft zelf de benodigde kennis en kan deze overdragen of training en opleiding geven.

Oplossing: Materialen die gebruikt zijn om nieuwe producten te maken zoals CAD tekeningen kunnen hergebruikt worden als trainings materialen. Bijvoorbeeld door video’s te creëren of Virtual/Reality omgevingen te creëren op basis hiervan eventueel zelfs met ingebouwde Artificiële Intelligentie chabots die helpen bij het leren werken van deze complexe apparatuur. Die kan zijn ter ondersteuning, bij onderhoud, bij verkoop en bij het gebruik van deze complexe apparatuur die zelf vaak ook gerobotiseerd zijn al.

The Blended Group realiseert ondernemend onderwijs samen met uw organisatie door:

 • Inhoudelijk en praktisch kennis te delen rondom bedrijfsvoering en cultuurverandering,
 • Het inrichten van Blended Learning
 • Leiderschapsverandering te realiseren
 • Onderwijskennis up-to-date te maken
 • Inrichting en aanpassing van processen:
 • Gerichte begeleiding naar dynamisch en adaptief onderwijs
 • Herstel van de meester-gezel relatie
 • Gepersonaliseerd inrichten van het onderwijs
 • Een multidisciplinair team inrichten
 • Een strakke en praktische aanpak te hanteren

Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de ontwikkelingen en de beleidsvoornemens van de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Recente berichten

Learning Analytics Creëren

Het nut en doel van leerstatistieken en analyses (aka Learning Analytics) met H5P In de moderne samenleving evolueert leren zich zeer snel. Kennisdeling en kennisoverdracht worden steeds noodzakelijker “on the job” en “du moment”. Leren wordt hierdoor ook steeds socialer, minder formeel en zeer mobiel. Meer van elkaar leren dan van de “sage on the … Verder lezen Learning Analytics Creëren

Meetup Interactieve Video voor Blended Leren

Op 13 maart 2019 was er een Meetup over Interactieve Video, georganiseerd door de Losmakers. Een interactieve video is een video waarbij de kijker in actie moet komen. Hij k,an kiezen hoe hij verder gaat of vragen beantwoorden. Er waren zo’n 25 tot 30 mensen van verschillende organisaties aanwezig, met name geïnteresseerd in de toepassing … Verder lezen Meetup Interactieve Video voor Blended Leren

Online Education Introductie

De onderstaande video laat zien hoe een klant van The Blended Group een presentatie geeft voor eigen personeel over het nieuwe digitale onderwijs kanaal dat is gecreëerd voor 50.000 internationale studenten van een groot trainingsinstituut (Online Academy). Voorwaarde was dat alles wat klassikaal beschikbaar was ook digitaal en online beschikbaar werd en tegelijkertijd meetbaar en … Verder lezen Online Education Introductie

How Experience API Supports Business Outcomes

Learning is evolving. It is becoming more social, less formal, and highly mobile. Learning is no longer restricted to a classroom, as we can see from the quick rise of video-based learning. There are big questions looming for current learning providers: how can we keep learners engaged and properly manage learning and skill transfer? How … Verder lezen How Experience API Supports Business Outcomes

Meer berichten