The Blended Group richt zich op het kwalitatief en inhoudelijk verbeteren van de relatie tussen overheid, werkgevers en het onderwijs om hiermee sneller innovatie te kunnen realiseren. Daarbij maken wij gebruik van een marktgericht en adaptief onderwijsconcept. Het onderwijs wordt zo ingericht dat het op een passende wijze aansluit op de vraag vanuit de werkgevers en daarmee zorgt voor een goed werkende arbeidsmarkt. We buigen het veelal statische en aanbod gestuurd onderwijs om naar een dynamisch en vraag gestuurd onderwijsconcept met een passend onderwijscurriculum.

Noodzakelijke veranderingen

We willen het onderwijs of het onderwijscurriculum van een specifieke leergang zo inrichten, dat het past bij de (regionale) behoefte van werkgevers. Onderwijs dat studenten aflevert die goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Dit doen we door:

 • Toepassen van meester-gezel relatie met gericht gepersonaliseerd onderwijs.
 • Herinrichten van administratieve processen; ondersteunend aan de docent en niet andersom.
 • Verandering in leiderschap; minder focus op ‘verantwoorden’, meer effectieve sturing op het onderwijsproces dat aansluit op vraag vanuit de markt (dienend leiderschap).
 • Transitie van aanbodgericht naar marktgericht onderwijs.
 • De didactische methode dynamisch in te richten met behulp van verschillende methodieken (blended learning, e-learning, m-learning, vr-learning, interactieve video).

Voorbeeld interactieve video Sales training textielbranche

The Blended Group realiseert ondernemend onderwijs met:

 • Inhoudelijke en praktische kennis rondom bedrijfsvoering, cultuurverandering, inrichting van Blended Learning (zoals ELO, LMS, H5P LCMS, auteurstools, Virtual Classrooms, AR/VR tools, Games), leiderschapsverandering, onderwijskennis, inrichting en aanpassing van processen:
 • Gerichte begeleiding naar dynamisch en adaptief onderwijs
 • Herstel van de meester-gezelrelatie
 • Vraag/gepersonaliseerd inrichten van het onderwijs
 • Een multidisciplinair team
 • Een strakke en praktische aanpak

Voorbeeld interactieve video Stichting vakbekwaamheid horeca

Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de ontwikkelingen en de beleidsvoornemens van de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.