The Blended Group richt zich op het kwalitatief en inhoudelijk verbeteren van de relatie tussen overheid, werkgevers en het onderwijs om hiermee sneller innovatie te kunnen realiseren. Het doel hiervan is om zeer efficiënt effectief, boeiend en relevant onderwijs te creëren waar iedereen nu en in de toekomst wat aan heeft. Dit in tegenstelling tot het vasthouden aan verouderde onderwijsconcepten die anno 2020 niet meer werken. De moderne technologie is hierbij een ondersteuning van innovatief onderwijs dat mogelijk gemaakt wordt. De toekomst is nu!

Daarbij maken wij gebruik van een marktgericht en adaptief onderwijsconcept. Het onderwijs wordt zo ingericht dat het op een passende wijze aansluit op de vraag vanuit de werkgevers en het bedrijfsleven, daarmee ook zorgend voor een goed werkende arbeidsmarkt. We buigen het veelal statische en aanbod gestuurd onderwijs om naar een dynamisch en vraaggestuurd onderwijsconcept met een passend onderwijscurriculum.

Noodzakelijke veranderingen

We willen het onderwijs of het onderwijscurriculum van een specifieke leergang zo inrichten, dat het past bij de (regionale) behoefte van werkgevers. Onderwijs dat studenten aflevert die goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Dit doen we door:

 • Toepassen van meester-gezel relatie met gericht gepersonaliseerd onderwijs.
 • Herinrichten van administratieve processen; ondersteunend aan de docent en niet andersom.
 • Verandering in leiderschap; minder focus op ‘verantwoorden’, meer effectieve sturing op het onderwijsproces dat aansluit op vraag vanuit de markt (dienend leiderschap).
 • Transitie van aanbodgericht naar marktgericht onderwijs.
 • De didactische methode dynamisch in te richten met behulp van verschillende methodieken (blended learning, e-learning, m-learning, vr-learning, interactieve video).

Voorbeeld interactieve video Sales training textielbranche

The Blended Group realiseert ondernemend onderwijs met:

 • Inhoudelijke en praktische kennis rondom bedrijfsvoering, cultuurverandering, inrichting van Blended Learning (zoals een bestaand of nieuw ELO of LMS (Moodle, Brightspace, Canvas, Blackboard, ILIAS, H5P als LTI content provider en Learning Content Management Systeem, auteurstools, Virtual Classrooms, AR/VR tools, Games), leiderschapsverandering, onderwijskennis, inrichting en aanpassing van processen:
 • Gerichte begeleiding naar dynamisch en adaptief onderwijs
 • Herstel van de meester-gezelrelatie
 • Vraag/gepersonaliseerd inrichten van het onderwijs
 • Een multidisciplinair team
 • Een strakke en praktische aanpak

Voorbeeld interactieve video Stichting vakbekwaamheid horeca

Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de ontwikkelingen en de beleidsvoornemens van de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.