Categorie: Industry 4.0

10 Benefits for Learning supported by interactive video

Two thirds of employees and workers are not optimally engaged with their daily work. Here are ten reasons for starting to use video based learning right now and take advantage of the gains in productivity and engagement:

  1. Visual learning is natural, one learns from watching others. Alfred Bandura, the famous Canadian learning psychologist, calls this “social learning”. It happens all the time on the work floor and video is the best way to facilitate that by recording and using playback at any time to review.

  2. It is supported by Enterprise mobility, everybody brings his or her own video recording and playback device. Video based learning becomes pervasive and can be deployed anywhere, anytime.

  3. On the job training is the most effective way to use this in the context of where and when it is needed and can be blended with mentoring and coaching as a virtual apprenticeship tool.

  4. Supports bite-sized learning. Exactly the right amount of knowledge for the particular challenge on the work floor and the specific audience addressed.

  5. Just-in-time learning of how to do your job is the most efficient and effective way and maximizes human retention.

  6. Video can be paused, accelerated, slowed down and repeated easily, as well being bookmarked and fragmented into useful topics.

  7. Video allows for visual storytelling which is a very engaging way of providing new knowledge in exactly the right context and helps to overcome the limitations of human short term memory imposed by textual information processing.

  8. Interactive video makes it possible to allow for branching narrative scenarios that can be used to create a more immersive and realistic learning experience and also to track individual behavior via questions and choices.

  9. Video can be created on the work floor with actual employees even by colleagues to allow for a more realistic and authentic learning experience and also to create a collaborative, creative and engaging work experience.

  10. Interactive video is an important aspect of modern learning and supported by modern technologies such as augmented and mixed reality, part of the near future of the internet of things and it prepares for the future of personalized, adaptive learning.

H5P has created the interactive video learning content type that supports all the advantages that video based learning provides to the modern manufacturing industry that creates modern products using modern production methods which requires a highly engaged workforce. New knowledge sharing and knowledge transfer technologies deal with all the knowledge challenges in manufacturing such as onboarding, upskilling, compliance, consistency and quality.

Integration with a Learning Record Store makes all video learning experiences trackable and measurable which allows for remediation, adaptation and personalized knowledge interventions on the go.

Göran Kattenberg, Ph.D.

Learning 4.0: van ervaringsleren naar ondergedompeld leren

In een dagelijkse leer of werkomgeving, zoals een school, bedrijf of leerwerkbedrijf, kunnen er verschillende manieren van leren nodig zijn. Gebrek aan de benodigde vaardigheden en gebrek aan motivatie bijvoorbeeld vergen een verschillende aanpak om succesvol te remediëren. Een gebrek aan vaardigheden heeft vaak te maken met ontbrekende kennis of kunde, en kan het beste worden geremediëerd met functionele of motorische oefeningen. Het zogenaamde ervaringsleren (ook wel social learning of learning by doing) is een bewezen methode om ontbrekende vaardigheden effectief te ontwikkelen.

Maar een gebrek aan motivatie is lastiger te remediëren dan het leren van een vaardigheden. Een voorbeeld: mensen weten heel goed dat ze beter kunnen samenwerken om snel een goed resultaat te bereiken, maar in de praktijk doen ze het toch meestal niet. Conceptueel begrijpen studenten en medewerkers dat samenwerken nodig is en goed werkt, maar er zijn vele zaken die mensen er van weerhouden om samenwerken in de praktijk te brengen. Read more

De derde en de vierde golf en het onderwijs

De uitvinding van de laser en de transistor hebben veel veranderingen teweeggebracht in de maatschappij. Kennis en technologie verspreiden zich zeer snel via het Internet, wat zelfs ook een effect heeft gehad op de wereldwijde democratie.

Maar helaas maakt deze nieuwe golf van technologie van IT, AI,  bio- en nano-technologie, na stoom, electriciteit en de auto veel oudere technologie en kennis overbodig. Machines en computers gaan veel werk doen dat nu door mensen wordt gedaan. Op zichzelf is dit een positieve ontwikkeling, maar deze ontwikkelingen vinden wel plaats in een tempo dat bijna niet meer is bij te houden voor de normale mens. Daarnaast wordt de vooruitgang belemmerd door bedrijven en organisaties die proberen om de lucratieve bestaande oude industrie en bijbehorende kennis en vaardigheden in stand te houden.

De industriële arbeidersklasse is de dupe. En dat terwijl deze arbeidersklasse oorspronkelijk door de industriële revolutie gecreëerd is. Maar de technologie schrijdt voort en nu zijn er computers, lasers, high tech en globalisering. De voormalige groep van geschoolde arbeiders voelt zich nu gediscrimineerd met alle gevolgen van dien zoals onder andere ook de recente financiële crisis. Alleen in landen als Duitsland, Japan en in mindere mate China is men in staat geweest om met dit probleem om te gaan, vooral door een goed onderwijssysteem gebaseerd op het aloude meester-gezel stelsel.

Maar wat is nu het specifieke probleem? Tweederde van de bevolking zag zijn loon of beloning dalen. Eenderde van de mensen was wel in staat om deel te nemen aan de technologie boom. Een belangrijke factor daarbij is dat slechts een derde van de bevolking in staat is geweest om goed onderwijs te genieten binnen de context van de globalisering. Intellectueel kapitaal wordt steeds belangrijker.

Oftewel, we staan aan het begin van de vierde golf van technologie. Het probleem is dat het onderwijssysteem hier niet op is aangepast en nog steeds is ingericht op produceren van industriearbeiders. Dit terwijl het hoger en academisch onderwijs veel duurder is geworden voor de gemiddelde burger. Politici komen met allerlei ideeën die er vooral op neer komen om terug te gaan in de tijd en te volharden in het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Maar dit is niet meer haalbaar als agenda voor de komende 10 tot 20 jaar.

Met name het onderwijs is een belangrijke bron van innovatie die op dit moment onvoldoende benut wordt. Het is heel belangrijk om modern en kwalitatief goed onderwijs beschikbaar te maken voor iedereen, om een stap te maken naar nieuwe technologie in plaats van vast te houden aan oude denkbeelden.

Göran Kattenberg