Categorie: Blended learning

Innovation in Learning

In the future, problems may arise due to insufficient knowledge and skills and insufficient availability of people and resources.
It is important to make the content and knowledge available as e-learning or micro-learning. Possibly with practical sessions. The e-learning can also be supplemented with a Virtual Reality application, 2 or 3 dimensional animations, interactive videos, gamification solutions or a combination of these.
Based on proven solutions, content is also supplemented with own innovations and integrations. In this blog we will tell you how far we are in this and what is still needed.
Is innovation expensive? No, just cost effective!
By making adequate and relevant knowledge available at all times, costs can be reduced. By making broad and deeper knowledge available exactly when it is needed, people and resources can be deployed more flexibly. Very interesting for many organizations.
Are these only hopes for the future?
No, because a large part of this innovation has already been realized, such as the methodology to make existing content available via Artificial Intelligence (AI) and partly offer it as micro learning to the right people, when they need it.
It is then possible to make the learning results available to management via dashboards and to store them in a special database (Learning Record Store). This can be done as Experience API statements.
A practical example with semantic data: “John has performed an exercise well”. This data can be linked to Learning Journeys, so that it can be analyzed what the level of knowledge transfer is and which employees need which specific support for additional knowledge and skills.
The advantage of this is that it transcends traditional e-learning! Practicing a separate simulation or performing a real-world assignment can be tracked in this way and used for follow-up actions and analyses.
What is needed to realize this?
A component that is being further developed within the ILIAS community (ILIAS is the basic platform that is also used by the Dutch Defense), is the possibility to have the system automatically determine who still needs to learn what via AI.
This is to make him or her deployable for working with specific resources. This will realize further cost savings. With regard to the learning contents, it is possible to work with, for example, VR technology or the linking of a simulator.
The development is therefore still mainly in the area of advice/remediation with the aid of Artificial Intelligence.
However, this knowledge and expertise is available within existing projects and/or under development. The Future Learning consultants can join in to put the right expertise into practice. The rest of the standardized infrastructure is available based on the ILIAS learning and knowledge transfer platform.
Innovation in learning is therefore within reach!

Learning Analytics Creëren

Het nut en doel van leerstatistieken en analyses (aka Learning Analytics) met H5P

In de moderne samenleving evolueert leren zich zeer snel. Kennisdeling en kennisoverdracht worden steeds noodzakelijker “on the job” en “du moment”. Leren wordt hierdoor ook steeds socialer, minder formeel en zeer mobiel. Meer van elkaar leren dan van de “sage on the stage”. Leerervaringen zijn allang niet meer beperkt tot een klaslokaal, maar vinden vaak zelfs volledig online plaats. Dit kunnen we zien aan de snelle opkomst van video gebaseerd leren, bijvoorbeeld op basis van 360 graden video. Steeds meer zijn leervaringen visueel, interactief en immersief om de realiteit dicht te benaderen dan met tekst, afbeeldingen en vragen, waardoor de effectiviteit en de efficiëntie van het leerresultaat toeneemt. Zodat uiteindelijk het verschil tussen realiteit en leren zal vervagen ook ondersteunt door kunstmatige intelligentie. Learning by doing on the job, ondersteund door echte of kunstmatige coaches en mentoren en alle benodigde informatie. Leer en werkomgeving zullen uiteindelijk volledig worden geïntegreerd in een hybride omgeving van kunstmatige en menselijke intelligentie. Dit wordt ook wel blended of modern leren genoemd.

Het waarom van xAPI in H5P

Deze toenemende diversiteit en complexiteit van leerervaringen creëert grote uitdagingen voor de leveranciers en gebruikers van leeroplossingen. Hoe kunnen studenten op de hoogte worden gehouden van hun “blended” leerproces, en hoe wordt kennisoverdracht vastgelegd binnen “blended” leren? Hoe volgen we behaalde leerdoelen, en hoe worden alle essentiële gegevens over leerresultaten vastgelegd, geanalyseerd en gerapporteerd in een willekeurige benodigde vorm? De leertechnologie is zeer snel is geëvolueerd in de afgelopen 20 jaar, en daarom zijn ook de normen en standaarden voor leertechnologie continu bijgesteld, vooral op het gebied van het volgen en opslaan van data. Er werden in 2007 al verschillende whitepapers geschreven op uitnodiging van LETSI (Learning-Education-Training Systems Interoperability) om na te denken over de toekomst van de leertechnologie en wat er nodig is voor de nabije toekomst. Deze input op basis van zowel leertechnologie leveranciers en gebruikers heeft geleid tot het idee van het centraal stellen van de leerervaringen voor echte mensen en deze zo weinig mogelijk in te perken wat betreft het volgen ervan. Of het nu het lezen van een boek is, het bekijken van een video tot een simulator van een Joint Strike Fighter. Er werd een nieuwe standaard of API (Application Programming Interface, d.w.z. een methode om verschillende systemen te koppelen) bedacht op basis van al deze input. Daarom heet deze standaard dan ook Experience API of xAPI, met als bijnaam Tin Can. Je weel wel door middel van een touwtje en twee blikjes naar elkaar luisteren. Het gaat om deze interface om alle mogelijke leerervaringen op een gestandaardiseerde wijze te koppelen en de data te op te slaan en te gebruiken zonder al te veel restricties en open naar de toekomst. Deze xAPI is in 2014 gepubliceerd en wordt eigenlijk pas nu in 2019 echt in gebruik genomen.

Wat kan er worden gedaan met xAPI in leren met H5P?

xAPI is ontworpen voor alle denkbaar mogelijke leerervaringen, inclusief traditioneel klassikaal leren en het meest geavanceerde online of offline leren, waarbij de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Het centrale idee achter xAPI is dat alle mogelijke leeractiviteiten zoals bijvoorbeeld video, mobiel, sociaal, offline, traditioneel kunnen worden vastgelegd om er op individueel niveau op te kunnen rapporteren, of om de gegevens te aggregeren op elk gewenst niveau om beter te begrijpen hoe leren werkt in de hele organisatie en deze resultaten te kunnen combineren met andere system en correleren met bijvoorbeeld bedrijfsresultaten.

Het ontstaan van xAPI in H5P

In 2016 deed ik zelf mijn eerste xAPI-project voor een klant in de VS om een eerder gecreëerde SCORM-architectuur (SCORM is de voorgaande standaard uit  te vervangen die een aantal ernstige nadelen had, vooral in termen van het verzamelen van accurate gegevens voor analyse. Dit project was gebaseerd op een combinatie van xAPI en H5P voor het maken en leveren van e-learning inhoud, voornamelijk video-based. Het belangrijkste voordeel is dat veel nauwkeurige gegevens nu worden verzameld voor onmiddellijke aggregatie en voor verdere analyse en zakelijk gebruik zoals bijvoorbeeld voor het individueel ondersteunen van studenten, predictive analyse en adaptief leren. Het is veel gemakkelijker om data te delen tussen verschillene systemen en verschillende content providers om inzichten te creëren die voorheen niet mogelijk waren of heel veel tijd vergden. Bijvoorbeeld het combineren van leerresultaten met customer relatie management gegevens of HR systemen. Voor dit project werd xAPI voor het eerst geïntegreerd in het H5P authoring en content management systeem. Bijvoorbeeld bij het bekijken van interactieve video, het maken van vragen en het bekijken van presentaties. Daarna bleek snel dat er veel vraag was naar xAPI in H5P en heeft xAPI in H5P zich snel geevolueerd. Bijvoorbeeld in het onderwijs wordt het gebruikt als een soort opname recorder waardoor leerervaringen kunnen worden afgespeeld en geanalyseerd voor mentoring en coaching. xAPI is net als H5P een relatief nieuwe standaard, ook open source en daarom past het goed bij elkaar. Er is een goede reden waarom H5P ontwikkeld is als alternatief voor Flash en xAPI als alternatief voor SCORM. H5P heeft SCORM dan ook nooit ondersteund. Maar wel LTI en xAPI. Hierdoor kunnen systemen door middel van API’s gekoppeld worden en is er geen monolytisch LMS meer nodig. Natuurlijk kan H5P op deze manier ook met een LMS gekoppeld dat LTI ondersteund wordt en ook met een LRS (Learning Record Store) zodat de leerresultaten vanuit het LMS (zoals Moodle, ILIAS, Canvas, Brightspace) op basis van H5P leerervaringen terugvloeien naar een LMS en daar met behulp van dashboard kunnen worden bekeken en er kan zelfs geaggreerde data terug worden gestuurd naar een LMS zonder dat iemand daar iets van merkt. Het is volledig transparant. Daarnaast heeft de H5P.com server variant ook een eigen rapportage systeem op basis van de xAPI data, waardoor het niet altijd nodig is een LRS te implementeren.

xAPI verschilt aanzienlijk van eerdere standaarden zoals SCORM en AICC. In tegenstelling tot SCORM en AICC is xAPI niet beperkt tot eLearning-materiaal of Learning Management Systemen (LMS). Er worden Statements gegenereerd die worden opgeslagen in een Learning Record Store.

Het uiteindelijke doel van xAPI in H5P

Het doel van de xAPI is het opslaan en bieden van toegang tot alle mogelijke leerervaringen, zowel digitale als echte wereld. Zowel mobiel als offline. De xAPI maakt het bijhouden van leerervaringen mogelijk met statements, inclusief traditionele records zoals scores of voltooiing. Het slaat ook records op van de acties van studenten, zoals het lezen van een artikel of het bekijken van een trainingsvideo en hoe ze ermee omgaan. Dit kan zover gaan als het opslaan van alle toetsaanslagen of muisklikken indien nodig. Eigenlijk elke actie die belangrijk is voor het volgen van het leerproces kan worden opgeslagen. xAPI maakt het ook mogelijk om activiteiten te volgen die mensen doen met behulp van computers zoals het uitvoeren van werktaken, het produceren van werkresultaten, interactie met anderen met behulp van sociale media, het behalen van mijlpalen in games en simulaties, en zowat elke andere activiteit die men kan observeren of opnemen.

Hoe het werkt in H5P

De xAPI beschrijft leeractiviteiten als een stroom van semantische data. Elke instructie bestaat uit een actor, een actie en een object. I (actor) deed (actie/werkwoord) iets (object)

Een paar voorbeelden:

 1. James Las een artikel uit de Harvard Business Review genaamd “the employer-LED Health Care Revolution”
 2. Mary beantwoordde een testvraag.

Mensen leert van interacties met andere mensen, content en taken. Deze leeractiviteiten kunnen in principe overal gebeuren en referenen aan een evenement waar leren kan optreden. Al deze activiteiten en gebeurtenissen kunnen worden opgenomen met de xAPI. Wanneer een activiteit moet worden geregistreerd, verzendt de toepassing beveiligde instructies in de vorm van “Ik heb dit gedaan” of “zelfstandig naamwoord, werkwoord, object” naar een Learning Record Store (LRS). De LRS registreert alle gemaakte verklaringen en kan deze verklaringen delen met andere LRSs of met een compatibel LMS, met inbegrip van SCORM en AICC gebaseerde systemen. De LRS kan ook ‘ slimmer ‘ werken door statistiek toe te passen, en de ontstane aggregatiegegevens kunnen worden gebruikt voor verdere analyse bieden. bijvoorbeeld geavanceerde Multilevel statistische modellering en correlatieanalyse of machine learning technieken kunnen worden toegepast om voorspellingen over Real-World prestaties met betrekking tot trainingsgegevens te automatiseren. In H5P hoeft niets speciaals te worden gedaan. Alle activiteiten in alle H5P content types worden automatisch en vrijwel meteen dynamisch verstuurd naar het LRS als xAPI data. Sommige content types sturen meer gegevens dan andere, maar dit wordt voortdurend door de H5P community bijgesteld. In principe is alles mogelijk ook muisklikken, pauzeren in video’s, toetsaanslagen (dit wordt al gebruikt bij de Surveys wanneer mensen een open vraag invullen).

De voordelen van xAPI in H5P

Alle leerervaringen in een H5P interactieve Video Contenttype worden bijgehouden: van het starten van een video, het stoppen, beantwoorden van een vraag, het gebruik van ingesloten inhoud zoals een PDF, het beantwoorden van een vraag, het zoeken naar een videofragment, het afronden van een afsluitende toets tot de totale weergaveduur wordt bijgehouden met behulp van de Experience API en kan worden gebruikt voor analyse en rapportage. Maar dat hoef je niet allemaal te gebruiken. Er kan worden gefilterd en geaggregeerd. Er is ook geen vaste volgorde nodig van leeractiviteiten. Mensen kunnen hun eigen pad kiezen dat maakt voor H5P en xAPI niet uit.

Door al deze data van H5P leeractiviteiten te combineren met bedrijfs, personeels of klantgegevens, kunnen er worden begonnen met het identificeren van leertrajecten die leiden tot de meest succesvolle resultaten, kan de effectiviteit van trainingsprogramma’s worden bepaald en de zogenaamde return on investment worden gemeten. Dit kunnen meetbare KPI’S in de gezondheidszorg,  effectiviteit van onderwijscontent, verkoopprestaties, talent of performance management of het verbeteren van leerervaringen zijn. In het voorbeeld hieronder wordt de voortgang uitgezet tegen de betrokkenheid van een van de belangrijkste voorspellers van leer effectiviteit en efficiënt van leren.

Met xAPI zijn dit soort analyses gemakkelijker te maken door data van verschillende bronnen te combineren. Daar is xAPi voor gemaakt. Dus in H5P kan er met het ingebouwde rapportage systeem worden gewerkt voor leerervaringen die vanuit een LMS of portal worden gestart via LTI, en tegelijkertijd worden de data doorgestuurd naar een LRS, geaggregeerd, doorgestuurd naar een LMS en doorgestuurd naar een HR systeem.

Bij het project dat ik deed voor een Corporate University in de VS werden alle xAPI-gegevens verzameld via H5P leeractiviteiten om op deze manier voorgang verbonden aan motivatie te voorspellen. Dit stelt hen in staat om de juiste interventies te geven aan individuele studenten, value for money te geven, maar ook voor het het plannen van up en cross selling activiteiten en zelfs voor marketing en uiteindeljk heeft dit bijdragen tot verbeterde bedrijfsresultaten door meer transparantie en inzicht. Dit allemaal door de combinatie van H5P met xAPI

Waarom past H5P zo goed bij xAPI en bij het Moderne Leren in het algemeen?

 • H5P en xAPI zijn open en flexibel
 • H5P en xAPI zijn toekomst gericht
 • H5P en xAPI worden wereldwijd steeds meer gebruikt
 • H5P en xAPI zijn dynamisch in plaats van statisch
 • H5P en xAPI zijn robuust en uitbreidbaar
 • H5P en xAPI ondersteunen het moderne leren op basis van de modernste technologieën
 • Leerresultaten en content zijn volledig uitwisselbaar
 • H5P en xAPI maken het mogelijk om leerresultaten volkomen uitwisselbaar en analyseerbaar te maken

Deze combinatie pas zeer goed bij de vereisten van het Moderne Leren: flexibel, toekomstgericht, interactief, immersief, internationaal, dynamisch, robuust, mobiel, uitwisselbaar, gericht op big data, gericht op learning analytics, predictive analytics, gepersonaliseerd leren. Dit gaat niet vanzelf natuurlijk, er moet wel wat voor worden gedaan. Maar in elk geval is het mogelijk. Het zijn eigenlijk grote bouwdozen met LEGO voor Leren waar in principe alles mee kan wat nodig is voor het Leren

Neem contact met ons op voor het creëren van Learning Analytics met H5P in uw eigen leeromgeving.

Göran Kattenberg (goran@theblendedgroup.nl)

Meetup Interactieve Video voor Blended Leren

Wat is dat eigenlijk een interactieve video, en waarom zou je het gebruiken?

Op 13 maart 2019 was er een Meetup over Interactieve Video, georganiseerd door de Losmakers. Een interactieve video is een video waarbij de kijker in actie moet komen. Hij k,an kiezen hoe hij verder gaat of vragen beantwoorden. Er waren zo’n 25 tot 30 mensen van verschillende organisaties aanwezig, met name geïnteresseerd in de toepassing van interactieve video bij online leren. Het gebruiken van interactieve video voor leren bestaat al lang. Denk hierbij aan Philips CD-i en de interactieve beeldplaat. Het Amerikaanse leger gebruikte het al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de goede video kwaliteit en de mogelijke interactiviteit werden in de negentiger jaren al trainingsprogramma’s en opleidingen gemaakt en gebruikt bv. bij de uitrol van nieuwe automodellen, maar ook voor het trainen van personeel bij afvalzuiveringsinstallaties. Met name binnen het beroepsonderwijs of na en bijscholing voor het beroepsonderwijs werd interactieve video uitermate geschikt bevonden, in combinatie met meer tekstuele leermaterialen.

Met de opkomst van het internet werd in eerste instantie de kwaliteit van video een stuk lager door de beperkte bandbreedte en nam de toepassing van video in eerste instantie af. Dat probleem bestaat nu nauwelijks meer en daarom is de interesse voor het gebruik van interactieve video voor training, opleiding en leren weer toegenomen. Mede ook door de opkomst van nieuwe technologieën zoals 3D, 180 en 360 video en de relatief goedkope apparatuur om video’s te maken en uit te leveren via toegankelijke platforms.

De laatste paar jaar zijn daar tools bijgekomen om interactieve video’s online te maken en uit te leveren. Dit komt vooral door de opkomst van online video platforms zoals Youtube en Vimeo. Deze platforms bevatten ook al tools om video’s meer interactief te maken, zoals het maken van bladwijzers.

Leren met multimedia zoals interactieve videos gaat vaak beter

Isabelle Langeveld (onderwijskundige en onderwijstechnologe) hield een inleiding over het gebruik van multimedia bij leren. De tekeningen in deze blog zijn van haar hand. Isabelle’s stelling is dat mits op de juiste wijze toegepast, d.w.z. rekening houdend met leerpsychologische en onderwijskundige principes (bv. de First Principles of Learning van David Merrill) de combinatie van video of in het algemeen multimediaal materiaal met tekst, vragen en hotspots in een specifieke volgorde een positief effect heeft op het leereffect en de retentie over langere tijd en daarnaast neemt de cognitieve belasting (d.w.z. het intensieve gebruik van het korte termijn geheugen) af.

Uit wetenschappelijk onderzoek (e.g. Nassi & Callaway, 2009) blijkt dat visuele en ruimtelijke informatie verwerking parallel verloopt terwijl auditieve en tekstuele informatie verwerking via het korte termijn geheugen sequentieel verloopt. Doordat video de juiste context al aanbiedt kan de cognitieve belasting worden verminderd en wordt als het ware de essentiële te leren informatie op de juiste wijze, plaats en manier verwerkt en opgeslagen. Oftewel, een meer breinvriendelijke manier van leren. Door tekstuele en auditieve sequentiële informatie in de juiste audiovisuele context te plaatsen. Dat is wat ook in de werkelijkheid gebeurd, het is een meer immersieve, ondergedompelde manier van leren in dit geval mogelijk gemaakt en ondersteund door technologie.

Een voorbeeld van interactieve video gemaakt in H5P

Een terechte opmerking vanuit het publiek was of muziek of audio ook zinvol kan zijn of juist contra productief. Hierbij kan natuurlijk onderscheid worden gemaakt tussen spraak (voice-over), ambient geluid (achtergrond geluiden) en muziek (achtergrond muziek). Het antwoord is dat het kan helpen mits het breinvriendelijk wordt toegepast, d.w.z. mits het niet leidt tot een overload van het werkgeheugen maar gebruikt wordt om tekstuele informatie en visuele informatie met elkaar te verbinden door meer context aan te brengen en ook door de tekst te verduidelijken (voor lezen van tekst). Dit geldt in bijzondere mate voor zogenaamde toegankelijke content, wanneer studenten bijvoorbeeld een visuele handicap hebben of juist andersom een auditieve handicap. In dat laatste geval kan het ook zinvol zijn om met ondertitels te werken naast spraak.

Elke aanwezige leverancier kreeg de kans om zijn product kort te presenteren en toe te lichten. Mijn toelichting als innovatie consultant met onder andere enkele grote projecten met interactieve video en learning analytics, ging over H5P (HTML5 Package). H5P is een volledige webbased omgeving voor het maken van immersieve e-learning content. Komt uit Noorwegen en bestaat al een jaar of 6. Het is gemaakt om zeer laagdrempelig te zijn, dus iedereen kan het effectief gebruiken, zowel docenten als studenten. De bedoeling is dat vele gebruikers kennis en informatie gaan delen en gebruiken. Er zijn vele mogelijkheden om e-learning content te maken. Niet alleen interactieve video, maar er zijn ook vele andere mogelijkheden. Interactieve video is één van de content typen die gebruikt kunnen worden om content te aggrereren, d.w.z. er kan een bestaande vraag worden toegevoegd aan een video of bestaande tekst, graphics en ook video. Het wordt in Nederland inmiddels toegepast bij Radboud Universiteit binnen een pilot voor een jaar gekoppeld aan hun Brightspace LMS. De bedoeling is dat zowel docenten als studenten kennis en vaardigheden gaan bijdragen en delen. Er zijn ook twee nieuwe content typen, branching scenario en virtual tour die op een andere manier kunnen worden toegepast om content te aggregeren. De vier andere tools in deze evaluatie zijn specifieke tools voor het maken van alleen interactieve video. Daarnaast hebben de andere vier tools in de evaluatie een commercieel model, terwijl H5P een open source project is. Er is wel een professionele SAAS variant met SLA en verwerkersovereenkomst die voldoet aan de strengste eisen, die door grotere organisaties wordt gebruikt zoals universiteiten, bedrijven en NGO’s. De hosting vindt in dat geval plaats door de maker van H5P, Joubel, via Amazon servers. Hierbij wordt voor grotere aantallen gebruikers de prestatie van video bijvoorbeeld gegarandeerd.

Er vonden twee groepsgewijze evaluatie sessies plaats. Hierbij werd gekeken naar de interacties die kunnen worden gemaakt binnen videos, hoe gebruikersvriendelijk de tools zijn. En wat is nu eigenlijk de didactische meerwaarde, in vergelijking met een ‘gewone’ video waar je interacties voor, naast of onder aanbiedt? Een en ander werd beoordeeld binnen het onderstaande model (kwaliteitsweb)

Een methode om de verschillende tools met elkaar te vergelijken op dimensies als zoals kosten, gebruikersvriendelijkheid, navigatie/branching en interactiviteit. H5P scoort hier zeer goed, maar IV is maar één van de vele mogelijkheden

Hierbij wordt meteen duidelijk dat H5P gemaakt is voor gebruikersvriendelijkheid zowel voor makers (docenten, studenten, professionals) als voor de eindgebruikers (studenten, medewerkers, stakeholders). De kosten van H5P zijn laag, zowel voor de gratis versie, waarvoor alleen een WordPress of Drupal server nodig is als voor de professionele versie waarbij men betaalt voor de hosting voor een specifiek aantal gebruikers gekoppeld aan het LMS en met ingebouwde analyse tools en rapportages. Wat betreft de functionaliteit is H5P zeer uitgebreid op het gebied van interactieve video. Er kunnen hotspots en een 9 tal vraagtypen of enquetes worden toegevoegd. Hierbij kan er adaptief worden vertakt, op basis van het antwoord op een vraag springt men naar een bepaalde positie in de video. Hetzelfde geldt voor hotspots. Het eindresultaat wordt aangeboden in een gebruikersvriendelijke speler met navigatie en branching die binnen elke website of LMS naadloos kan worden geïntegreerd.

Wat nog interessant is om te vermelden dat H5P ook content typen biedt waarbij interactieve video kan worden geaggregeerd of gecombineerd. Bijvoorbeeld een vertakking waarbij men van de ene video naar de andere springt in een adaptief leerpad dat met xAPI statements kan worden gevolgd met Learning Analytics. Tenslotte is het nog interessant om te vermelden dat H5P ook meegaat met de huidige trend om met 360 graden content type kunnen werken, Augmented Learning. De zogenaamde Virtual Tour ondersteunt 360 foto’s, waarbij makkelijk paden kunnen worden gemaakt om bijvoorbeeld in een gebouw rond te kunnen lopen (zoals een werkplaats, garage of fabriek) om realistische scenario’s te kunnen maken. De volgende stap hierin zal ook 360 video zijn die met een VR bril zoals de Oculus Go of Google Cardboard bril kan worden bekeken. De immersie gaat hier nog een stap verder.

De volgende Meetup zal dan ook over het onderwerp Virtual Reality gaan. Interactieve video opgenomen en afgespeeld in 360 graden is hierbij de eerste stap. Overigens kan deze content ook prima op bestaande laptops, tablets en smartphones worden gebruikt.

Voorbeeld van 360 interactieve video Dit kan gebruikt worden voor rondleidingen, onboarding, awareness training, realistische training op moeilijke locaties

Toepassingsmogelijkheden liggen op het gebied van sales training, onboarding, standaard procedures, werkinstructies, product trainingen, technische trainingen, waarbij de nadruk ligt op het dichterbij brengen van de realiteit bij het onderwijs. H5P is hierbij de sleutel tot succes. Een aantal bezoekers van de meetup hebben zich al gemeld om te kijken hoe zij H5P kunnen gebruiken om sneller, gemakkelijker, beter en leuker kennis te gaan delen en uitwisselen met en voor hun doelgroep.

Een belangrijk aspect is dat interactieve videos gemakkelijk gemaakt kunnen worden in een online omgeving en ook gemakkelijk kunnen worden gebruikt in een willekeurige leeromgeving (bv. via LTI). Daarnaast dat er veel relevante data wordt geproduceerd in interactieve video’s, veel meer dan bv. in reguliere e-learning content. En dat het mogelijk moet zijn om naast de standaard leervoortgang zoals voltooiing, score en geslaag/niet geslaagd het ook mogelijk moet zijn om alle gebruikersdata te gebruiken en op geslaan om onmiddellijk te analyseren of nader hand te gebruiken voor bijvoorbeeld het personaliseren van bestaande en nieuwe leerpaden. Dit kan op basis van de Experience API die semantische data produceert zoals Vera heeft op deze Knop Gedrukt (actor – verb – object gegevens met context). Bijvoorbeeld dat was om een vraag te beantwoorden in een quiz of dat was in een simulatie van een kerncentrale. Oftewel, interactieve video’s kunnen ook heel goed gebruikt worden voor het genereren van data voor Learning Analytics.

Online Education Introductie

De onderstaande video laat zien hoe een klant van The Blended Group een presentatie geeft voor eigen personeel over het nieuwe digitale onderwijs kanaal dat is gecreëerd voor 50.000 internationale studenten van een groot trainingsinstituut (Online Academy). Voorwaarde was dat alles wat klassikaal beschikbaar was ook digitaal en online beschikbaar werd en tegelijkertijd meetbaar en analyseerbaar zowel voor de studenten zelf als voor docenten/coaches en mentoren en dat de effectiviteit van leerprocessen kan worden vergeleken met real-world performance. Binnen een paar maanden werden al miljoenen views geregistreerd en Experience data vastgelegd voor Learning Analytics via de xAPI standaard in een LRS. H5P wordt gebruikt voor het zelf maken van interactieve video content met ingebouwde toetsen en daarnaast ook losse toetsen in gepersonaliseerde leerpaden en leertrajecten. Later nog meer over die interessante project dat in een half jaar is gerealiseerd en dat meteen al resultaten opleverde door middel van innovatieve leertoepassingen op basis van gedegen vooronderzoek zowel didactisch als technisch en door nauwe samenwerking tussen het team aan de klantzijde en ons.

Er wordt gewerkt met zowel lecture captures (interactief) als eigen video producties (talking heads van de beste docenten of door acteurs). Daarnaast met opnames van simulatie sessies van software toepassingen die in de praktijk worden gebruikt. Er wordt ook gewerkt met zogenaamde branching scenario’s, adaptieve leerpaden op basis van interactie.

Modern Learning

Modern Learning is about what works in learning.

According to John Hattie’s book Visible Learning, he proves that interactive video improves learning retention by 52% vs other methods. He supported his findings through an analysis of 50,000 research papers used in a Meta-study covering more than 240 million students.

Learning should be adaptive to each persons learning style and job requirements. It is micro learning where you can measure the outcome. Computer software adapts the presentation of educational material according to students’ learning needs, as indicated by their response to questions, tasks and experiences.
If a picture is worth a 1000 words, video says it all. Video learning is visual. Todays technology allows you to make it interactive with embedded content such as documents and graphics, assessments, polling, surveys and social connectors.

Interactivity allows you to engage the learner helping them to exercise and practise their knowledge through tests, assessments and remediation. It is about active engagement.

Analytics work in the background using data generated with learner interactions and accomplishments. This allows management to adjust accordingly and the learner to assess their progress.

Accessibility, making the learning readily available is as simple as having the learning engagement on a tablet on the factory floor, a quick service restaurant kitchen or any location.

Engagement, making learning easy to access, anywhere, anytime. Effective and engaging material for specific targeted groups. For example, safety procedures for running a forklift safely made available on a tablet in the manufacturing location. Why does it work? It is about context- talking the language of the targeted audience.

Social Media, such as blogs, twitter posts, news feeds can all be incorporated into videos to reinforce learning. According to Mark Zuckerberg, 90% of all Facebook content will be video by 2018. Whether it is a YouTube, Vimeo, Snapchat, or H5P interactive video, all can be incorporated into an engaging learning experience. Video will be pervasive.

In modern teaching environments, efforts have been made to implement the Universal Design for Learning. UDL is a plan for teaching which, through the use of technology and adaptable lesson plans, aims to help the maximum number of learners comprehend and retain information by appealing to all learning styles.
UDL provides a blueprint for creating instructional goals, methods, materials, and assessments that work for everyone–not a single, one-size-fits-all solution but rather flexible approaches that can be customized and adjusted for individual needs.

Use of captions in video are a good example of universal design for learning.

Captioning videos will not only benefit the deaf viewers, but there are additional advantages, including:2
Lending support to viewers who are learning English as a second language; and, can also be translated to other foreign languages through automatic translation services extending audience reach:

 • Allowing the growing aging population with progressive hearing losses to enjoy videos that are captioned
 • Offering help to people who are “situationally” disabled, such as those in a noisy cafeteria or airport
 • Enhancing the understanding of content by employees challenged with cognitive disabilities and gradual hearing loss due to aging
 • Exporting text to transcripts so employees who do not have time to watch the entire video can read them
 • Enhancing Search Engine Optimization (SEO) rankings and improving discovery and marketability of certain videos

Why is UDL necessary?

Individuals bring a huge variety of skills, needs, and interests to learning. Neuroscience reveals that these differences are as varied and unique as our DNA or fingerprints. Three primary brain networks come into play:

 1. Recognition Networks – The “what” of learning, how we gather facts and categorize what we see, hear and read. Identifying letters, words or an authors style are recognition tasks. Present information and content in different ways.
 2. Strategic Networks – The “how” of learning, planning and performing tasks. How we organize and express our ideas. Writing an essay or solving a math problem are strategic tasks. Differentiate the ways that students can express what they know.
 3. Affective Networks – The “why” of learning, how learners get engaged and stay motivated. How they are challenged, excited or interested. Stimulate interest and motivation for learning.

Universal Design is an important aspect of Modern Learning. H5P provides adaptive learning via narrative text, captions and also via interactive video.